سیکلون

از دریچه پایین این دستگاه، مواد اولیه ی آماده شده…

مکنده توربینی

این دستگاه در خط تولید زغال فشرده، جهت مکندگی مواد…

دستگاه اکسترودر

مرحله ی نهایی تولید زغال فشرده در این دستگاه انجام…

دستگاه سرند

دستگاه سرند

این دستگاه جهت الک کردن مواد اولیه و جداسازی ذرات…