سیکلون

مواد اولیه ی گرم شده توسط دستگاه مکنده توربینی، به دستکاه سیکلون منتقل می گردد و در آنجا انبار می شود. سپس از دریچه پایین این دستگاه، مواد اولیه ی آماده شده و گرم شده تخلیه شده و آماده برای ریختن به دستگاه اکسترودر می گردد.

  • نام محصول : دستگاه سیکلون
  • نوع خدمات : ماشین آلات خط تولید زغال
بالا