دستگاه اکسترودر

مواد اولیه گرم شده توسط دستگاه سیکلون به دستگاه اکسترودر ریخته می شود. مرحله ی نهایی تولید زغال فشرده در این دستگاه انجام می پذیرد. در این دستگاه مواد اولیه برای تولید بریکت یا همان چوب صنعتی فشرده می گردد و بعد از آن، آنها را داخل پالت ها می گذارند تا در درون کوره، مراحل پخت زغال فشرده صورت پذیرد.

  • نام محصول : دستگاه اکسترودر
  • نوع خدمات : ماشین آلات خط تولید زغال
بالا